Покана за Общо събрание 24.03.2015

Извънредно Общо Събрание на „Мухарски клуб Майна Флай“  – гр. Пловдив

Дата и час на провеждане:

24.03.2015 от 11:00 часа

Място на провеждане:

Гр. Пловдив, ЖК Тракия, бл. 41 вх. А, ап. 4

Дневен ред:

1. Избиране на нов Управителен съвет

2. Изменение и допълнение на Устава

3. Приемане на Вътрешен правилник

4. Разни

Общото събрание се свиква по Определение №20 на Пловдивски окръжен съд от 26.02.2015 година.